Zakres działania Urzędu Stanu Cywilnego

Kierownik USC w Płużnicy - Bogumiła Zużewicz pok. nr 2 tel. 56 6875204

1. Udzielanie ślubów.

2. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego.

3. Dokonywanie w aktach urodzeń, małżeństw i zgonów wzmianek dodatkowych w oparciu o
    wyroki i postanowienia sądowe oraz decyzje administracyjne.

4. Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego stosownie do obowiązujących przepisów.

5. Dokonywanie w akcie urodzenia dziecka wzmianek dodatkowych o przysposobieniu,
    jeżeli przysposobienie nastąpiło zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym.

6. Udzielanie odmowy przyjęcia dla dziecka więcej niż dwóch imion, bądź imion
    ośmieszających lub uwłaczających godności człowieka.

7. Nadanie dziecku imienia, jeżeli rodzice nie dokonali wyboru imienia dziecka.

8. Przyjmowanie zgłoszeń zgonu osób, sporządzanie aktów zgonu na podstawie zgłoszeń
    oraz orzeczeń sądu stwierdzających zgon lub uznanie za zmarłego.

9. Rejestrowanie związków wyznaniowych w księgach stanu cywilnego.

10. Organizowanie i celebrowanie jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego oraz 
      100-lecia urodzin.

11. Wydawanie zaświadczeń o możności zawarcia małżeństw wyznaniowych.

12. Wydawanie zaświadczeń o możności prawnej obywatela polskiego do sporządzenia
      aktu stanu cywilnego za granicą.

13. Rejestrowanie w księgach stanu cywilnego urodzenia, zawarcia małżeństwa lub zgonu, 
     które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu 
     cywilnego.

14. Wydawanie z akt stanu cywilnego odpowiednich odpisów i zaświadczeń.

15. Prostowanie i uzupełnianie treści aktu stanu cywilnego.

16. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu miesięcznego.

17. Przekazywanie akt stanu cywilnego do Archiwum Państwowego.

18. Przyjmowanie dokumentów tożsamości i książeczek wojskowych w przypadkach 
     przyjęcia zawiadomień o zgonie.

19. Przyjmowanie oświadczeń dotyczących zmian stanu cywilnego.

metryczka


Wytworzył: Bogumiła Zużewicz (27 września 2004)
Opublikował: Magdalena Szczepanik (30 września 2004, 11:22:55)

Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (26 kwietnia 2010, 13:00:26)
Zmieniono: zmiana wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8547