Uchwała budżetowa na 2019 r. oraz jej zmiany

Zarządzenie Wójta Gminy Płużnica Nr OA.0050.92.2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Płużnica na 2019 r. (2506kB) pdf

Uchwała Nr 4/P/2018 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Płużnica (93kB) pdf

Uchwała Nr 4/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Płużnica na 2019 r (111kB) pdf

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2019 r. (2436kB) pdf

Uchwała Nr 9/D/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Płużnica (112kB) pdf

Zarządzenie Wójta Gminy Płużnica Nr OA.0050.2.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2019 r. (194kB) pdfZarządzenie Wójta Gminy Płużnica Nr OA.0050.10.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2019 r. (760kB) pdf

Zarządzenie Wójta Gminy Płużnica Nr OA.0050.14.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2019 r. (697kB) pdf

Zarządzenie Wójta Gminy Płużnica Nr OA.0050.16.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2019 r. (760kB) pdf

Uchwała Rady Gminy Płużnica Nr V/40/2019 z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2019 r. (787kB) pdf

Uchwała Rady Gminy Płużnica Nr VI/45/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2019 r. (1063kB) pdf

Zarządzenie Wójta Gminy Płużnica Nr OA.0050.32.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2019 r (687kB) pdf

Zarządzenie Wójta Gminy Płużnica Nr OA.0050.38.2019 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2019 r (578kB) pdf

Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 maja 2019 zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Płużnica Nr OA.0050.41.2019 z dnia 31 maja 2019 r. zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2019 r (556kB) pdf

Zarządzenie Wójta Gminy Płużnica Nr OA.0050.43.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2019 r (560kB) pdf

Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lipca 2019 zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Płużnica Nr OA.0050.55.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2019 r (703kB) pdf

Zarządzenie Wójta Gminy Płużnica Nr OA.0050.56.2019 z dnia 22.08.2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płużnica, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonan (10647kB) pdf

Zarządzenie Wójta Gminy Płużnica Nr OA.0050.62.2019 z dnia 9 września 2019 r. zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2019 r (644kB) pdf

Zarządzenie Wójta Gminy Płużnica Nr OA.0050.66.2019 z dnia 30 września 2019 r. zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2019 r (679kB) pdf

Zarządzenie Wójta Gminy Płużnica Nr OA.0050.70.2019 z dnia 10 października 2019 r. zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2019 r (839kB) pdf

Zarządzenie Wójta Gminy Płużnica Nr OA.0050.74.2019 z dnia 17 października 2019 r. zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2019 r (704kB) pdf

Zarządzenie Wójta Gminy Płużnica Nr OA.0050.76.2019 z dnia 30 października 2019 r. zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2019 r (541kB) pdf

Zarządzenie Wójta Gminy Płużnica Nr OA.0050.78.2019 z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2019 r (635kB) pdf

Zarządzenie Zarządzenie Wójta Gminy Płużnica Nr OA.0050.82.2019 z dnia 12 listopada 2019 r. zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2019 r.

Zarządzenie Zarządzenie Wójta Gminy Płużnica Nr OA.0050.89.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2019 r.

Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 grudnia 2019 zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2019 r.

Zarządzenie Zarządzenie Wójta Gminy Płużnica Nr OA.0050.96.2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2019 r.

Uchwała nr XII/102/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2019 zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2019 r.

Zarządzenie Zarządzenie Wójta Gminy Płużnica Nr OA.0050.101.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2019 r.

Zarządzenie Nr OA.0050.35.2020 w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2019 r.


metryczka


Wytworzył: Agata Kowalik (2 maja 2019)
Opublikował: Agata Kowalik (2 maja 2019, 09:03:57)
Podmiot udostępniający: Biuro Rady Gminy

Ostatnia zmiana: Magdalena Szczepanik (1 lipca 2020, 10:00:34)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2936