Uchwała budżetowa na 2020 r. oraz jej zmiany

Zarządzenie NR OA.0050.83.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Płużnica na 2020 r. (3769kB) pdf

Zarządzenie Nr OA.0050.84.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2020-2036 (1968kB) pdf

Uchwała Nr 2/Dpr/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Płużnica na 2020 rok (435kB) pdf

Uchwała Nr 2/P/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Płużnica. (1558kB) pdf

Uchwała Nr 16/Kd2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2020-2036 (477kB) pdf

Uchwała Nr 13/D/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Płużnica (396kB) pdf

Uchwała nr XII/96/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2020 r.

Zarządzenie Nr OA.0050.8.2020 zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2020 r.

Uchwała nr NR XIV/113/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 lutego 2020 zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2020 r.

Uchwała nr XV/123/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 lutego 2020 zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2020 r.

Zarządzenie Nr OA.0050.21.2020 zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2020 r.

Zarządzenie Nr OA.0050.22.2020 zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2020 r.

Zarządzenie Nr OA.0050.25.2020 zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2020 r.

Uchwała nr XVII/129/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 maja 2020 zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2020 r.

Uchwała nr XVII/130/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 maja 2020 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2020 - 2036

Zarządzenie OA.0050.37.2020 zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2020 r.

Zarządzenie Nr OA.0050.42.2020 zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2020 r.

Zarządzenie Nr OA.0050.48.2020 zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2020 r.

Zarządzenie Nr OA.0050.55.2020 zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2020 r.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Płużnica (12 listopada 2019)
Opublikował: Magdalena Szczepanik (18 listopada 2019, 12:34:58)
Podmiot udostępniający: Gmina Płużnica

Ostatnia zmiana: Magdalena Szczepanik (13 sierpnia 2020, 12:42:08)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2851