Zarządzenie Nr OA.0050.13.2013

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do naboru beneficjentów ostatecznych realizacji projektu "Internetowa gmina" realizowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś priorytetowa: społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion oraz Gminy Płużnica.

Treść zarządzenia (226kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (4 lutego 2013)
Opublikował: Karolina Wölk (14 lutego 2013, 12:30:02)
Podmiot udostępniający: Gmina Płużnica

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1394