Zarządzenia Wójta 2018 rok

Zarządzenie Nr OA.0050.36.2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat- pomieszczenie użytkowe w Działowie na sklep ogólnospożywczy wraz z gruntem. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.35.2018

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na szkolenie na dziennego opiekuna w projekcie "Gminne Punkty Opieki Dziennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.33.2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy za 2017 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.32.2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy za 2017 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.31.2018

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w projekcie "Gminne Punkty Opieki Dziennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.29.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonanie zadania pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.28.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.27.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie i funkcjonowanie systemów informatycznych w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.26.2018

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica, a będących w użytkowaniu wieczystym Gminy w miejscowości Wiewiórki, Goryń i Mgowo. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.25.2018

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. [...]

Zarządzanie Nr OA.0050.21.2018

w sprawie konkursu ekologicznego pn. "Segregacja - czas start". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.22.2018

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej. [...]

Zarządzenie nr OA.0050.23.2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Nowa Wieś Królewska i Wieldządz. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.20.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.18.2018

w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.19.2018

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego w 2018 roku. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.16.2018

w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych. [...]

Zarządzenie Nr 0050.15A.2018

w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia i stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.13.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów dróg gminnych. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.12.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka. [...]

Zarządzenie Nr 0050.11A.2018

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Płuż [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.10.2018

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.9.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu pod nazwą "Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.8.2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu " Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Płużnica do roku 2023". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.6.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu pod nazwą "utworzenie miejsc spotkań na terenie Gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrzny [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.5.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług w zakresie przygotowania, dostarczania i wydawania gotowych posiłków dla dzieci i młodzieży oraz osób [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.4.2018

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i do wyłonienia zwycięzców w konkursie na "Najciekawszą iluminację świąteczną na terenie Gminy Płużnica 2017/2018". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.2A.2018

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie na okres do 3 lat lokalu użytkowego we wsi Płużnica w budynku remizo-świetlicy stanowiącym mienie komunalne Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.1.2018

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Płużnica uprawnień w zakresie zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.3.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica. [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij