Zarządzenia Wójta 2020 rok

Zarządzenie Nr OA.23.2020

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.19.2020

w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru Partnera dla wspólnej realizacji projektu p.n. "Kluby Seniora w Gminie Płużnica-bis" realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.18.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Budowa przepompowni ścieków sanitarnych wraz z zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej we [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.16.2020

w sprawie konkursu ekologicznego pn. "Akcja segregacja". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.17.2020

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.15.2020

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Płużnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.13.2020

w sprawie powołania Komisji ds. przyznania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.12.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mgowie". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.11.2020

w sprawie powołania komisji losującej oraz ustalenia miejsca, daty, godziny oraz zasad przeprowadzenia publicznego losowania wniosku uzupełniającego w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.10.2020

w sprawie powołania Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.9.2020

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Płużnica [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.8.2020

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2020 r.  [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.7.2020

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.6.2020

w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Płużnicy [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.5.2020

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.4.2020

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.3.2020

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i do wyłonienia zwycięzców w konkursie na "Najciekawszą iluminację świąteczną na terenie Gminy Płużnica" edycja 2019/2020. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.2.2020

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przydział lokalu mieszkalnego w starym i nowym zasobie mieszkaniowym wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.1.2020

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Płużnica uprawnień w zakresie zaciągania w 2020 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij