Zarządzenie Nr OA.0050.1.2018

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Płużnica uprawnień w zakresie zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018 oraz związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica. treść zarządzenia (398kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (2 stycznia 2018)
Opublikował: Hanna Świerczyńska (30 stycznia 2018, 11:08:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 162