Zarządzenie Nr OA.0050.1.2019

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Płużnica uprawnień w zakresie zaciągania w 2019 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019 oraz związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płużnica. treść zarządzenia (558kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (2 stycznia 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (22 stycznia 2019, 16:23:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 97