Zarządzenia Wójta 2005 rok

Zarządzenia Wójta 2005 rok

Zarządzenie nr 79/05

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów  i wydatków na 2005r. [...]

Zarządzenie nr78/05

w sprawie wprowadzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego w 2006r. [...]

Zarządzenie nr 77/05

w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica i obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu. [...]

Zarządzenie nr 76/05

w sprawie zakazu korzystania z telefonów stacjonarnych na połączenia z telefonami komórkowymi. [...]

Zarządzenie nr 75/05

w sprawie zmiany harmonogramu dochodu i wydatków na 2005r. [...]

Zarządzenie nr 74/05

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r. [...]

Zarządzenie nr 73/05

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków na 2005r. [...]

Zarzadzenie nr 72/05

w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji. [...]

Zarzadzenie nr 71/05

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie nr 70/05

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej [...]

Zarzadzenie nr 69/05

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie nr 68/05

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej [...]

Zarządzenie nr 67/2005

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej [...]

Zarządzenie nr 66/2005

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków na 2005r.   [...]

ZARZĄDZENIE NR 65/05

w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok   [...]

Zarządzenie Nr 64/2005

w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Płużnica.   [...]

Zarzadzenie Nr 63/2005

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2006 rok. [...]

Zarządzenie Nr 62/2005

  w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków na 2005r. [...]

Zarządzenie Nr 61/2005

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 60/2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 58/2005

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. [...]

Zarządzenie Nr 57/2005

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków na 2005 rok. [...]

Zarządzenie Nr 56/2005

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. [...]

Zarządzenie Nr 55/2005

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 54/2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 53/2005

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 52/2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 50/2005

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków na 2005 rok. [...]

Zarządzenie Nr 49/2005

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków na 2005 rok. [...]

Zarządzenie Nr 48/2005

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. [...]

Zarządzenie Nr 47/2005

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. [...]

Zarządzenie Nr 46/2005

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży. [...]

Zarządzenie Nr 45/2005

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Nowej Wsi Królewskiej Pani Moniki Kaczmarczyk zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Polskiej Partii Pracy. [...]

Zarządzenie Nr 44/2005

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 43/2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 42/2005

w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia stałych dyżurów w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 41/2005

w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 40/2005

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. [...]

Zarządzenie Nr 39/2005

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 38/2005

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków na 2005 rok. [...]

Zarządzenie Nr 37/2005

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. [...]

Zarządzenie 36/2005

w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania Nr 1 w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 35/2005

w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku szkolnym 2005/2006. [...]

Zarządzenie Nr 34/2005

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 33/2005

w sprawie uczestnictwa członków młodzieżowych drużyn pożarniczych z Gminy Płużnica w zlocie młodych strażaków organizowanym przez partnerską Gminę Hagen. [...]

Zarządzenie Nr 32/2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie samochodu UAZ-469 B z OSP Czaple. [...]

Zarządzenie Nr 31/2005

w sprawie powołania zespołu powypadkowego. [...]

Zarządzenie Nr 30/2005

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 29/2005

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 28/2005

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków na 2005 rok. [...]

Zarządzenie Nr 27/2005

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. [...]

Zarządzenie Nr 26/2005

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej. [...]

Zarządzenie Nr 25/2005

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 24/2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 23/2005

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 22/2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.   [...]

Zarządzenie Nr 21/2005

w sprawie sprzedaży w drodze kolejnych rokowań lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Gminy Płużnica w budynku mieszkalnym nr 7 we wsi Wiewiórki. [...]

Zarządzenie Nr 20/2005

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 19/2005

w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku Nr 31 w Błędowie stanowiącego mienie komunalne Gminy Płużnica oraz pierwszej wpłaty ceny nabycia.   [...]

Zarządzenie Nr 18/2005

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży. [...]

Zarządzenie Nr 17/2005

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 16/2005

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków na 2005 rok. [...]

Zarządzenie Nr 15/2005

w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej. [...]

Zarządzenie Nr 14/2005

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok [...]

Zarządzenie Nr 13/2005

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków na 2005 r. [...]

Zarządzenie Nr 12/2005

w sprawie sprwozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za rok 2004. [...]

Zarządzenie Nr 11/2005

w sprawie sprzedaży w drodze rokowań lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Gminy Płużnica w budynku mieszkalnym nr 7 we wsi Wiewiórki. [...]

Zarządzenie Nr 10/2005

w sprawie sprzedaży w drodze drugich rokowań lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Gminy Płużnica w budynku mieszkalnym nr 7 we wsi Wiewiórki. [...]

Zarządzenie Nr 9/2005

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków na 2005 rok. [...]

Zarządzenie Nr 8/2005

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. [...]

Zarządzenie Nr 7/2005

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków na 2005 r. [...]

Zarządzenie Nr 6/2005

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 5/2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 4/2005

w sprawie sprzedaży w drodze rokowań lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Gminy Płużnica w budynku mieszkalnym nr 7 we wsi Wiewiórki. [...]

Zarządzenie Nr 3/2005

w sprawie ogłoszenie III przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Gminy Płużnica w budynku mieszkalnym nr 7 we wsi Wiewiórki. [...]

Zarządzenie Nr 2/2005

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 13/2002 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości oraz ustalenia wysokości wadium w przetargu.   [...]

Zarządzenie Nr 1/2005

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w Szkole Podstawowej w Płużnicy. [...]

metryczka