Zarządzenie Nr 38/06w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Płużnica na 2007 rok.

treść zarządzenia (77kB) pdf
Plan dochodów załącznik Nr 1 (27kB) excel
Plan wydatków załącznik nr 2 (62kB) excel
Plan przychodów i rozchodów załącznik nr 3 (37kB) pdf
Wydatki na wieloletni plan inwestycyjny załącznik nr 4 (19kB) excel
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 rok załącznik Nr 5 (23kB) excel
Wydatki na programy, projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych załącznik Nr 6 (23kB) excel
Wydatki jednostek pomocniczych w 2007 r. załącznik Nr 7 (32kB) excel

Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej
Plan dochodów załącznik Nr 8 (12kB) excel
Plan wydatków załącznik Nr 8 (14kB) excel

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
Plan dochodów załącznik Nr 9 (11kB) excel
Plan wydatków załącznik Nr 9 (10kB) excel

Wykaz jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych otrzymujących dotacje załącznik Nr 10  treść załącznika (26kB) excel

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących dotacje na podstawie zawartych porozumień załącznik Nr 11  treść załącznika (16kB) excel

Wykaz jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych otrzymujących dotacje załącznik Nr 12  treść załącznika (15kB) excel

Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa załącznik Nr 13 treść załącznika (18kB) excel

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej załącznik Nr 14 treść załącznika (32kB) excel

Prognozowanie kwoty długu na rok 2007 i lata następne; Planowane spłaty zobowiązań na 2007 rok i lata następne (25kB) excel

Założenia społeczno-ekonomiczne do budżetu (43kB) word

Budżet Gminy Płużnica na rok 2007 (211kB) word

Stan mienia komunalnego - Urzędu Gminy (14kB) plik

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Płużnica (10 listopada 2006)
Opublikował: Magdalena Szczepanik (23 listopada 2006, 13:55:42)

Ostatnia zmiana: Magdalena Szczepanik (24 listopada 2006, 09:33:49)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2527